Lasersser
 
 
 
 
 
 

 

 
 
IPC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Logo IPC Logo ESD
 
0   položiek
 
0 0
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Prihlásenie
 
  Registrácia   Nové heslo
 
 

Obchodné podmienky

20.08.2014

          1. Všeobecné ustanovenia

Všeobecné podmienky pre nakupovanie prostredníctvom e-shopu realtimeshop.sk  determinujú obchodné vzťahy medzi spoločnosťou Realtime Technologies SK, s.r.o., IČO: 45 295 786, so sídlom Pažítkova 1, 821 01  Bratislava, ako dodávateľom na strane jednej a zákazníkom na strane druhej, ktorých predmetom je dodávka tovaru či služieb podľa výberu v internetovom obchode realtimeshop.sk

 

          2. Objednanie tovaru či služieb

Podmienkou pre naplnenie platnosti elektronickej objednávky tovarov či služieb je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári.

Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kde samotná kúpna zmluva vzniká záväzným potvrdením objednávky predávajúcim. Za záväzné sa považuje potvrdenie komunikačnými prostriedkami – telefónom či e-mailom, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky. Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva z pravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru.

Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je pokladaná za záväznú pre obe strany pokiaľ nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v dobe potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považuje predovšetkým obsah objednávky (presná špecifikácia tovarov a jeho počtu), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

Od potvrdenia objednávky predávajúcim začína bežať dodacia lehota. Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, pokiaľ kupujúci opakovane nesplní svoj záväzok odobrať tovary a zaplatiť za ne kúpnu cenu.

 

          3. Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky len v prípade, že predávajúci nesplní podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto konaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody predovšetkým v prípade nákupu tovaru „na objednávku“ ktoré bolo nutné na želanie zákazníka objednať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov, ako zbytočná doprava atď. Predávajúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu, alebo z dôvodu, že požadovaný tovar sa už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena či dodacie podmienky. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto vyplatená späť (najneskôr však do 10 pracovných dní).

 

          4. Dodacie podmienky

Dodávky predmetov plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností realizované v čo najkratšom termíne, obvykle do 7 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. Táto dodacia lehota je iba orientačná! Vzhľadom k šírke ponúkaného sortimentu nie je možné garantovať nevypredanie skladových zásob a s tým spojené predĺženie uvedenej dodacej lehoty. Tovar, ktorý nie je skladom, je u dodávateľov objednávaný vždy ku 20. dňu v mesiaci. Potom je doba dodania cca 1-3 týždne. Pri objednávke v cene nad 360 € bez DPH objednávame u dodávateľa okamžite.

Termín dodania bude upresnený po zaslaní objednávky. Spôsob dodania je stanovený na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je vynášanie tovaru. Doprava je zabezpečená kuriérom GEIS, resp. osobný odber. Náklady na dopravu tovaru sú stanovené nasledovne:

- Dopravné za 1 balík pri platbe vopred (proforma faktúra) 5 € (6 € s DPH)

- Dobierka (platba vodičovi pri dodaní) 5 € + 1 € (7,2 € s DPH)

- Dopravné pri objednávke tovaru nad 300 € bez DPH ZDARMA*

Pri zásielkách s hmotnosťou prevyšujúcou 20kg si vyhradzujeme právo na navýšenie ceny dopravy podľa aktuálneho cenníku dopravcu. O navýšení ceny dopravy bude zákazník vždy vopred informovaný.

 

          5. Ceny a platby

Ceny tvaru sú uvedené bez nákladov na balné a na dopravu a bez nákladov na poistenie tovaru počas prepravy.

Ceny dopravy sú uvedené vrátane nákladov na balné a poistenie.

 

          6. Záruka

Záruku na predávané tovary predávajúci poskytne podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Záruka sa vzťahuje na výrobné vady výrobkov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené opotrebením výrobkov, mechanickým poškodením, živelnými pohromami a použitím výrobku v rozpore s jeho účelom.

 

          7. Vrátenie tovaru

V súlade so zákonom č. 40/1964 Zb., máte ako spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, pokiaľ však ste nepodnikateľský subjekt.

Pokiaľ sa rozhodnete pre odstúpenie od zmluvy v tejto zákonnej lehote, žiadame Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:

- Kontaktujte nás písomnou formou so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla faktúry – daňového dokladu a dátumu predaja,

- tovar, ktorý ste už prevzali, zašlite späť na adresu našej prevádzky a to za nasledujúcich podmienok:

a. nesmie byť použitý,

b. nesmie byť poškodený,

c. musí byť kompletný,

d. musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku),

e. pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok Vám budú peniaze za tovar vrátené späť najneskôr do 10 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru a to zloženkou,

f. pokiaľ dôjde k nesplneniu niektorích vyššie uvedených podmienok, nebudeme akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený späť na náklady odosielateľa.

 

          8. Tovar

Predávajúci si vyhradzuje právo rozdielnych parametrov tovaru v závislosti na výrobných zmenách výrobcu, ktoré nie sme schopný ovplyvniť. Taktiež si vyhradzuje právo prípadných zmien v závislosti na zmene výrobného programu či zmene dodávateľa časti a súčastí konečného výrobku. Fotografie sú iba ilustračné.

 

          9. Ochrana osobných údajov

Naša spoločnosť si váži Vašu dôveru a zaväzuje sa, že bude chrániť Vaše osobné údaje, ktoré boli uvedené pri realizácii objednávky. Vami poskytnuté údaje nebudú nijako zneužité a v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretej osobe.

 

          10. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú platné v plnom rozsahu a znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky.

Právne vzťahy oboch zmluvných strán vzniknuté na základe uzatvorenej objednávky sa v prípade fyzickej osoby riadia ustanoveniami občianskeho zákonníku, v prípade právnickej osoby obchodným zákonníkom.

 
 
 
 
 

 

 

Realtime Technologies s.r.o., Veská 75, Sezemice, 533 04 Pardubice, Tel.: +420 464 600 800, support@realtimetec.cz

Realtime Technologies SK s.r.o., Ambrova 8, 831 01 Bratislava, Tel.: +421 2 2120 1800, info@realtimetec.sk

Technické riešenie © 2019 CyberSoft s.r.o.

 
 
 

K prevádzke nášho webu www.realtimeshop.sk využívame takzvané cookies. Cookies sú súbory slúžiace na prispôsobenie obsahu webu, na meranie jeho funkčnosti a všeobecne na zaistenie vašej maximálnej spokojnosti. Používaním tohto webu súhlasíte so spôsobom, akým s cookies nakladáme.

K prevádzke nášho webu www.realtimeshop.sk využívame takzvané cookies. Cookies sú súbory slúžiace na prispôsobenie obsahu webu, na meranie jeho funkčnosti a všeobecne na zaistenie vašej maximálnej spokojnosti. Používaním tohto webu súhlasíte so spôsobom, akým s cookies nakladáme.